FacebookGoogle+
QR kód
Na Dobrom Mieste

02/33 215 424
LIBERTY Invest, a. s.
Vansovej 2
Bratislava 811 03

Liberty invest info@nadobrommieste.sk

[využite Qr-code a nahrajte si údaje priamo do telefónu]

Zaujalo ma bývanie Na Dobrom Mieste a chcel/a by som sa zistiť viac informácií:

Áno, súhlasím.

Vyplnením týchto údajov dobrovoľne poskytujem spoločnosti DiEnt, s.r.o., Súmračná 3, 821 02 Bratislava, ktorá spracúva osobné údaje v mene spoločnosti LIBERTY Invest, a.s., Vansovej 2, 811 03 Bratislava, uvedené osobné údaje a udeľujem jej súhlas v zmysle ust. § 11 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov so spracúvaním osobných údajov za účelom vykonávania marketingových činností súvisiacich s developerským zámerom Na dobrom mieste. Súhlas udeľujem odo dňa vyplnenia údajov do ukončenia realizácie tohto zámeru. Udelený súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať.